Altfor mange i Melhus kommune går i deltidsstillinger, og rekrutteringa til helsesektoren bekymrer meg, sa hovedtillitsvalgt Solfrid Løvseth i Fagforbundet under et Ap-møte.

Melhus Arbeiderparti hadde satt det aktuelle teamet heltid-deltid på dagsorden under et åpent representantskapsmøte på Hovin forrige torsdag kveld. Ikke så mange i den aktuelle aldersgruppa møtte opp, men de som var til stede, hadde en engasjert debatt.

Kvinneproblem

- Deltid er et typisk kvinneproblem. Karer ville aldri ha funnet seg i dette. Både parti og fagbevegelse må ta fatt i dette, sa Ap-veteran Arne Foss.

Selv om all arbeidsinnsats en har uansett stillingsandel er pensjonsgivende, opplever mange det som frustrerende ikke å ha stor nok stilling til å kunne forsørge seg selv.

Solfrid Løvseth, for øvrig tidligere Ap-ordfører i Melhus, nevnte eksempler på unge kvinner som måtte flytte hjem til jenterommet fordi de sto igjen med en liten prosentstilling. Hun pekte også på at nyutdannede helsearbeidere kan risikere bare å få en 20-prosentstilling etter endt utdanning.

- Ikke alle får tak i en kaill eller har lyst på en. Kvinner må få så mye i lønningsposen at de kan klare seg selv, sa Løvseth.

Hun reagerer på at enkelte kommuneansatte har fått vakter på tre-fire timer, og de er lagt slik at det er umulig å ta ekstravakter. Mange blir dermed gående på 40-50 prosent stilling, fortalte Løvseth. Hun sa også at mange blir sittende hjemme og vente på en telefon om ekstravakt, og hun mente at så lave stillinger er med på å gjøre folk til ufrivillige sosialmottakere.

PANELDEBATT: Melhus Arbeiderparti trommet sammen til møte om deltid, og i panelet satt tillitsvalgt Solfrid Løvseth fra Fagforbundet, seksjonsleder Grete Mosand fra Fagforbundet, Torill Lund, Gunnar Krogstad og Bente Estenstad.