Hofstad leir er lagt ned som militærleir, og Skifte Eiendom skal på vegne av Forsvaret selge den. Melhus kommune har benyttet forkjøpsretten, og er blitt presentert for en takst på 65 millioner kroner. Dette mener Melhus kommune er for dyrt, og det er holdt tre forhandlingsmøter. Disse har så langt ikke resultert i en enighet.

Kommunestyret skal i dag ta stilling til om kommunen skal betale et forskudd på 17 millioner kroner. Dette er mindre enn de takstene som så langt har framkommet. Forskuddet skal likevel signalisere at kommunen vil kjøpe Hofstad leir. Siden Takst-Forum Trøndelag har kommet fram til at 25 millioner og ikke 65 millioner kroner er rett takst, ønsker kommuneledelsen å forhandle videre. Takst-Forum Trøndelag baserer seg på hva som er markedsverdien på leiren.

Årsaken til at kommunen må si seg villig til å betale forskudd, er at Delprodukt skal etablere seg i leiren. Skifte Eiendom har krevd et forskudd for å tillate dette. Kommunestyret har vedtatt å kjøpe leiren til takst, men har ikke sagt noe om hva som er taksten. I dagens møte skal de vurdere om de skal godkjenne en avtale om at takstnemnd skal brukes. Det nemnda kommer fram til, blir den endelige taksten. Denne kan være høyere eller lavere enn 65 millioner kroner. I tillegg må det opprettes et eiendomsselskap.

HOFSTAD LEIR: Kommunestyret har vedtatt å kjøpe leiren til takst, men har ikke sagt noe om hva som er taksten.