- Vi etterlyste dokumentasjon fra Winsnes da vi fikk høre noen mistenkte dem for å ha jukset med avfallsleveringen. Nå har jeg fått papirene, og de levner ingen tvil om at Winsnes maskin og transport har levert avfallet etter boka og fulgt reglene, sier Gunnar Bakken i Statens vegvesen.

- Viktig at alt er riktig

Han er prosjektleder for utbyggingen av riksvei 30 på Singsås. Det var Statens vegvesen som utlyste anbudsrunde i forbindelse med rivingen av samvirkelagets lager.

- Alt gjenvinnes

Mange har kontaktet Trønderbladet etter å ha sett brenning av avfall i området i Vinsnesmarka, som disponeres av Winsnes maskin og transport. Brenningen foregikk på samme tid som rivingen av lageret til Bjørgen s-lag.

Brente panel

- Hva ble brent i Vinsnesmarka?

- Jeg er i gang med bygging hjemme på huset, og i den forbindelse kjørte jeg et par tilhengerlass med panel, som jeg brente. Det var tydeligvis det dummeste jeg har gjort på lenge, hvis folk tror det var avfall fra samvirkelaget som brant. Det var det slett ikke, sier Arne Winsnes.

Les mer i Trønderbladet torsdag!

FIKK DOKUMENTASJON: Gunnar Bakken i Statens vegvesen har fått papirer som beviser at alt avfall etter rivingen av lageret til Bjørgen samvirkelag ble deponert på riktig måte. Her viser han hvor det nye samvirkelaget skal plasseres