I fjor høst ble tredjeklassingene i Midtre Gauldal kommune veid av helsesøster i forbindelse med en helseundersøkelse. Dette som følge av helsemyndighetenes anbefalinger om veiing for å bryte eventuelle helsemessig ugunstige levevaner.

Kartleggingen gjort i kommunen viste at andelen overvektige barn ligger over landsgjennomsnittet for enkelte årskull.

Endring av vaner

Foreldre med barn over et visst vektnivå fikk dermed tilbud om oppfølging. Det ble opprettet en aktivitetsgruppe for barn og temakvelder for foreldre hvor fokuset var å fremme sunne levevaner. Oppfølgingstilbudet har vært et samarbeid mellom skolehelsetjenesten, fysioterapitjenesten og frisklivssentralen.

– Gjennom temakveldene har foreldrene fått råd og veiledning på hvordan de kan gjøre endringer på familiens kostholds- og aktivitetsvaner for å stagnere overvektsutviklingen og få en sunnere livsstil. Foreldrene har gjort en kjempejobb, og alle familiene har gjennomført positive endringer, sier prosjektleder og helsesøster i Midtre Gaudal kommune, Sissel Wahl.

– Til inspirasjon

Folkehelsekoordinator og leder for frisklivssentralen i Midtre Gauldal, Kristin Myklevoll, opplyser at prosjektet nå er over for denne gruppa, og at de gleder seg over gode resultater.

– De fleste i denne gruppa har nådd sine mål, til inspirasjon for de som får tilbudet kommende høst.

Skolehelsetjenesten gjennomfører vekstmåling av elever før de starter på skolen, på 3. trinn og 8. trinn i henhold til de nasjonale retningslinjene for veiing og måling. I første runde takket mange nei til tilbudet, og det er nå håp om at flere er åpne for å bli fulgt opp i det nye skoleåret.

Da vil prosjektet utvides slik at aktuelle barn med familier på 1.-, 3.- og 8. trinn vil få tilbud om å delta på et tilsvarende opplegg som det som ble gjennomført i år.

Utfordrende

Overvekt er et vanskelig tema å forholde seg til - både for barn, foreldre og helsepersonell.

– Man vet ikke helt hvordan man skal forholde seg til denne tematikken, uttalte ledende helsesøster Hanne Mjøen til Trønderbladet etter resultatene i januar.

– Vårt mål er å tilby råd med tanke på en varig livsstilsendring for både barn og voksne. Og det er blant annet noe vi tilstreber å jobbe etter gjennom Frisklivssentralen som kommunen har etablert.

Kriteriene for hvem som skal få tilbud om oppfølging på grunn av overvektsutvikling, og hva oppfølgingen skal innebære, er fastlagt i nasjonale retningslinjer utarbeidet av Helsedirektoratet.