Entreprenørfirma etterlyser kommunal handling for å unngå flere permitterte