Landbruksnæringa i Midt-Norge tar initiativ til nye forskningsprosjekt.

Midtnorsk Samarbeidsråd og prosjektet Grønn forskning i Midt-Norge gjør en ekstrainnsats for å etablere flere næringsretta forskningsprosjekt. Driftsstyring i fjøset, optimalisert bruk av husdyrgjødsel i kornproduksjonen, tiltak mot flåttbårne sykdommer og energiøkonomisering i driftsbygninger er noe av det som står på prioriteringslista nå, heter det i ei pressemelding fra prosjekt Grønn forskning i Midt-Norge, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Premissleverandør for ny forskning

- Den midtnorske landbruksnæringa ønsker å spille ei mer aktiv rolle under planleggingen og prioriteringen av næringsretta forskningsprosjekt, sier Lars Morten Rosmo som er leder i Midtnorsk Samarbeidsråd. Samarbeidsrådet er en sammenslutning av samvirkeorganisasjoner og faglag i Møre og Romsdal og Trøndelag, og har tatt initiativ til en ekstrainnsats for mer næringsretta forskning.

En rekke sentrale personer i landbruksnæringa i Midt-Norge har deltatt i arbeidsgrupper for å diskutere forskning og næringas nytte av forskningen. Hva bør det satses på innen melke- og kjøttproduksjon, skog- og bioenergi, utmarksbruk, korndyrking, grønnsaksdyrking og bygdeutvikling?

Arbeidsgruppene etterspør nå konkret kunnskap innenfor utvalgte fagområder.

Utnytte potensialet

- Det er et stort potensial for forskningsbasert næringsutvikling i landbruket, men det avhenger av at forskningsresultatene oppleves som relevante og blir tatt i bruk i næringa. For å sikre at dette skjer er det viktig at næringa selv spiller ei aktiv rolle under utviklingen og gjennomføringen av forskningsprosjektene, sier prosjektleder Øyvind Mejdell Jakobsen i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Landbrukets kunnskapsønskeliste

I rapporten ”Behov for ny kunnskap – oppsummering fra arbeidsgrupper 2010”, redegjøres det for kunnskapsbehov som landbruksnæringa selv ser. - I første omgang har vi hatt et ekstra fokus på primærleddet, sier Jakobsen. Landbruksnæringa prioriterer forskning på disse hovedområdene:

- Dyrking av proteinvekster under midtnorske forhold, for å redusere bruken av kunstgjødsel og redusere import

- Årsaker til ulike avlingsnivå hos potetprodusenter

- Optimalisert bruk av husdyrgjødsel og biorester i kornproduksjon for å redusere bruken av kunstgjødsel

- Driftsstyring i melke- og storfekjøttproduksjonen

- Veiledning om næringsutvikling på gårdsbruk

- Forebyggende tiltak mot alveld og flåttbårne sykdommer hos sau

- Enøk i driftsbygninger for kylling- og svineproduksjon

- Bedre tilgjengelighet av utmark og utmarksprodukter

Disse behovene kan møtes enten gjennom nye forskningsprosjekt, eller gjennom formidling og hjelp til å ta i bruk allerede eksisterende kunnskap.

-

Vil sikre saueholdet mot flåttbårne sykdommer

Et eksempel på et tema som allerede er underveis til å bli et nytt forskningsprosjekt, er tiltak mot flåttbårne sykdommer.

Utgangspunktet er ei betydelig utfordring sauenæringa står ovenfor i deler av landet: I enkelte områder forårsaker flåttbårne sykdommer redusert tilvekst og direkte tap på over 30 prosents av besetningen. Sauenæringa mener selv at i enkelte områder representerer nye, effektive tiltak mot flått eller flåttbårne sykdommer et være eller ikke være for videre sauedrift. Sterke forskningsmiljø er nå med på laget som har startet utarbeidelsen av et nytt forskningsprosjekt. - Vi har allerede passert første trinn i søknadsprosessen i Norges Forskningsråd, og er på god vei mot å starte et nytt og høyt etterspurt forskningsprosjekt, avslutter Jakobsen.

AKTIV ROLLE: - Den midtnorske landbruksnæringa ønsker å spille ei mer aktiv rolle under planleggingen og prioriteringen av næringsretta forskningsprosjekt, sier Lars Morten Rosmo som er leder i Midtnorsk Samarbeidsråd.