Den gang var det 13,5 prosent som sa de stoppet og sov, nå er det 24,5 prosent.

- Vi er veldig glade for disse tallene. Det er selvfølgelig et stykke igjen til vi er helt fornøyde, men det er et godt stykke på vei. Vi hadde også et mål om at «triks som ikke virker» - som å synge høyt, åpne vinduet, snakke med seg selv – skulle være strategier vi etter hvert ville se mindre av. Det ser ut til å være en nedgang i bruk av denne type tiltak, sier kommunikasjonsrådgiver Kjersti D. Nordgård i Statenes vegvesen.

Tallene er selvrapporterte i årlige undersøkelser gjennomført av Opinion og TNS Gallup. Kampanjen skal evalueres videre etter siste kampanjeperiode som avsluttes i midten av oktober i år.

Stopp og sov-kampanjen har vært gjennomført hver sommer/høst siden 2004. Målet har vært å få flere til å stoppe bilen når de blir søvnige bak rattet og sove i 15 minutter. Kampanjen har hovedsakelig fokusert på privatbilistene, men i noe grad også yrkessjåfører, gjennom kontroll av kjøre- og hviletid.

- Vi mener at kampanjen har satt søkelyset på et stort problem i trafikken som mange ikke var klar over omfanget av, sier Nordgård.

- Dette ser vi blant annet når det skrives om trafikkulykker. Søvn blir oftere nevnt som en ulykkesfaktor. Ulykkesanalysergruppene til Statens vegvesen har kommet fram til at 17 prosent av dødsulykkene i 2007 kunne relateres til at sjåføren sovnet.

2008 er siste året kampanjen gjennomføres, men Statens vegvesen vil fortsette arbeidet for å redusere antallet søvnrelaterte trafikkulykker.