Håper Storneset masseuttak kan være i drift før oktober