Historielaget ønsker å eie stavkirka på Singsås

foto