Den nye masta på Vassfjellet ble reist i fjor. Foreløpig er kun FM-senderne (radio-senderne) flyttet over fra den gamle. Men når NTV trolig får godkjent konsesjonen og drift av det digitale bakkenettet i Norge, blir UHF-senderne (tv-sendere) også flyttet over. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland skal behandle søknaden i Stortinget i løpet av denne høsten. Den eventuelle konsesjonen blir først tildelt våren 2004.

Et bakkebasert digitalt kringkastingsnett innebærer en rekke gode tilbud som kan konkurrere med dagens kabel-tv- og paraboltilbud.

Spredt bosetting

Tre måter

Det kundene må vurdere når det nye tilbudet trolig dukker opp neste år, er prisen og kvaliteten sammenlignet med det de har i dag.

Utsendelse av fjernsyn skjer i dag på tre måter: Gjennom kabelnett nede i jorda, fra satellitter 36.000 kilometer over ekvator, og gjennom bakkenett montert i master på fjelltopper. Det er mastene som nå er i ferd med å rustes opp for digital distribusjon.

PS! NTV eies av NRK og TV2 Gruppen. Selskapet har som mål å distribuere fjernsynskanaler og tilhørende tjenester i et framtidig, digitalt jordbundet nett i Norge.

Gratis digitalbokser deles ut