På Skaun ungdomsskole er det så dårlig plass at rektor John Bogen ser seg nødt til å la åttendeklassingene gå i klasser med 31 elever, fordi det er for lite klasserom til å dele opp klassene. En rapport viser at de tekniske innretningene er for lengst utdatert.

Svensk modell

Politisk klarsignal

Ifølge forslaget fra rådmannen anbefales det å begynne med ungdomsskolen og et tilbygg der. Begynner en med det, kan resten av skolen brukes til undervisning slik at en slipper å flytte elevene til andre steder i byggeperioden.

Dårlige arbeidsforhold

TRANGT: Når elevene knapt nok har plass til å sette fra seg skolesekkene, kan det ikke være tydeligere at det er behov for ombygging av ungdomsskolen. Politikerne skal ta stilling til om ungdomsskolen skal gå foran eller bygges ut samtidig med Buvik skole.