Hvert fjerde år arrangerer Nærings- og handelsdepartementet (NHD) «NHD ut i landet». Mer enn 40 bedrifter over hele Norge åpner dørene for Nærings- og handelsdepartementets (NHD) ansatte. Bedriftsbesøkene. Målet er å styrke kontakten mellom departementet, bedriftene og befolkningen. I Sør-Trøndelag skal NHDs ansatte besøke Lillerønning snekkerifabrikk i Singsås og Jorid Løkkens suksessbedrift Audioplus i Trondheim.

- Det var Norsk trevare, som vi er organisert gjennom, som sendte ut en forespørsel til bedriftene om de kunne tenke seg å få besøk. Og det ønsket vi, forteller Toralf Lillerønning.

Han er daglig leder for bedriften som produserer vinduer til hus og hytter og har rundt 60 ansatte. Han har visst om besøket siden sensommeren og ser fram til besøket.

- Jeg tror det bli artig, selv om statsråden ikke kommer da (Monica Mæland skal besøke Buskerud-bedriften Tess samme dag). Jeg skal prøve å fortelle dem hvilke utfordringer vi har. Blant annet betaler vi høyere arbeidsgiveravgift enn konkurrenter på Røros, i Meråker og i Nordland. Det er ikke rettferdig, uttaler Lillerønning.

Besøket starter med lunsj servert av Storstuu Winsnes og presentasjon av bedriften, deretter omvisning i fabrikken. Byråkratene fra NHD har satt av cirka to og en halv time på Kotsøy.