- Det skal strøs godt. Entreprenøren har fått beskjed om å gjøre det selv, og de er jo avhengige av å få fram egne lastebiler. Vi har også gitt beskjed til Mesta om at det skal strøs og saltes, sier sekretær Christin Sleppen i Melhus kommune.

Fylkesveien (Hollumsvegen) opp Gimsbrekka har vært en utfordring for bilistene i høst. Trafikklys midt i bakken gjør at mange strever med å komme løs med bilen når det blir glatt, og foreldre er urolige for at ungene kan gli eller bli påkjørt av biler på glattisen.

Bare i dag fredag har Melhus kommune hatt 3-4 telefoner fra folk som etterlyser strøing.

- Det er ikke mer enn det pleier å være ved snøfall. Jeg vil minne om at dette er en fylkesvei, og at telefonnummer 175 er rette adresse, sier Sleppen.

Melhus kommune har gitt beskjed til brøyterne i Mesta at det skal være framkommelighet for bilistene, og at det innebærer strøing og salting.

- Vi håper at gravinga snart blir ferdig. Hadde ikke trafikklyset stått rett nedenfor kneika, ville det ikke vært så mange problemer, sier Sleppen.

Gravinga i Gimsbrekka skyldes legging av rør i forbindelse med Metrovann-prosjektet. Prosjektet er blitt forsinket, noe som ikke skyldes entreprenøren. Sleppen sier at håpet er at begge kjørefeltene snart kan åpnes. Nå er ett av dem stengt.