21 år gamle Audun Otterstad har håp om en plass på Stortinget. Han har vært aktiv i AUF, og nestleder i Sør-Trøndelag. På Stortinget må han forholde seg tll en fargerik verden.

Audun Otterstad var imponert over at Singsås skole har beholdt sløydbenkene, store formingsrom og skolekjøkken. Han dro langt oppi Gauldalen, og kom til en liten skole med allsidige tilbud og moderne undervisningsrom.

Singsås skole er bygd i 1964, og trengte sårt oppussing. Elevtallet er nedadgående, og bygda mistet ungdomsskolen. I stedet la politikerne penger på bordet til en påkostet ny barneskole, som åpnet i 2010.

- Valget stod mellom å rive alt, eller rehabilitere og bygge på, fortalte Hanne Husveik Lein, som sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Den siste løsninga ble valgt, og Husvik Lein er strålende fornøgd.

- Da fikk vi mye større areal, og mer for pengene, forklarte hun.

Både gymnastikksalen og svømmehallen ble pusset opp. Skolen ble utvidet, og fikk fleksible klasseromsløsninger. Her er det foldevegger, store døråpninger og godt utvalg av grupperom og fellesareal. De kan drive åpen skole når de vil, eller lukke seg inne når de ønsker det. Bygdefolket støtter også opp om skolen, og bruker møterom og kantine på kveldstid. En dag i måneden bidrar bygdekvinnelaget, sanitetsforeninga og foreldre i FAU med varm lunsj.

- Det er imponerende å se hva Singsås har greid å få til for litt over 60 elever. Her ser det ut til å være et godt læringsmiljø, flinke lærere og tydelig ledelse. Lærertettheten er også god. Kvalitetsmessig er det akkurat slik vi ønsker skolen i framtida, sa Audun Otterstad.

For et par tiår siden hadde Singsås skole rundt 20 elever på hvert trinn. I dag er det mellom fem og 13 elever på hvert trinn.

God skole er en av kampsakene for Audun Otterstad. Han sitter i fylkestinget, og er medlem i opplæringskomiteen. Han står nå på femteplass på valglista til Arbeiderpartiet til høstens stortingsvalg.

- Dette er en kampplass. Så valgkampen har allerede startet, ja.Med samme oppslutning om Arbeiderpartiet som ved forrige valg er jeg inne påStortinget, men det blir spennende. Jeg kjemper både med FrP sitt andremandat ogmed KrF og Sp, sa Otterstad på Singsås i går.

Les Trønderbladet: Otterstad mot tinget

Les Trønderbladet: Audun Otterstad hjem for å snakke med lærlingene