To menn er dømt til betinget fengsel etter å ha forårsaket store skader på en leiebil.

Den ene av de dømte er fra Melhus, mens den andre er fra Trondheim. To andre menn ble frikjent av Sør-Trøndelag tingrett.

Fikk strafferabatt

Melhusmannen fikk 24 dagers betinget fengsel, mens trondheimsmannen fikk 14 dagers betinget fengsel. Retten la når det gjelder straffereaksjon, vekt på at saken var gammel, og at det tok ett år før de tiltalte ble avhørt.

Aktors påstand var 30 dagers betinget fengsel for alle fire tiltalte, og at de skulle betale 102.497,83 kroner i erstatning til leiefirmaet. Melhusmannen erklærte seg skyldig da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett. Ifølge tiltalen hadde melhusmannen leid en bil fordi hans egen skulle repareres. Tiltalte hadde drukket hele dagen, og en venn kjørte leiebilen.  De kjørte en runde i Trondheim, og tre andre ble hentet.

Utenfor et utested hoppet tiltalte på taket av bilen, og ble nektet adgang til utestedet. Turen gikk videre til en bensinstasjon der politiet så at tiltalte kastet en dunk spylervæske på bilen. Politiet ga kjøreforbud på grunn av skadene på bilen, men det ble likevel nye runder med skadeverk. Politiet pågrep da tre av de tiltalte.

Erstatninga

Retten etterlyser en endelig faktura fra leiefirmaet, og den mener at et leiefirma, burde ha kunnet framlegge en slik faktura. Uten fakturaen mente retten at opplysningene i saken, er utilstrekkelig til at de tiltalte kan idømmes krav om erstatning. I stedet må leiefirmaet reise sivil sak mot de tiltalte, mener retten. De tiltalte ble heller ikke idømt saksomkostninger.