Statens vegvesen foretok kontrollen, og 199 kjøretøy passerte. Resultatet ble fire bøtelegginger for kjøring uten bilbelte. Gebyret er 1.500 kroner. I tillegg ble sju førere bøtelagt for kjøring uten førerkort eller vognkort. Her er gebyret 500 kroner. Statens vegvesen kontrollerte også om førerkortklasse var i tråd med kjøretøyet.

Politiet deltok ikke i kontrollen, og det ble derfor ikke gjort registrering av eventuell mobilbruk under kjøring.

- Fire uten bilbelte er fire for mye, kommenterte en av de ansatte i Statens vegvesen spørsmålet om omfanget av bøtelegginger.

Statens vegvesen kontrollerte dokumenter og bilbeltebruk i Melhus sentrum i dag. Kontrollposten stod ved gamle Melhus stasjon.