Brit Skjelbred (66) er konstituert i stillingen som midlertidig fylkesmann i Sør-Trøndelag. Grunnen til at ingen blir ansatt fast, er en mulig sammenslåing mellom trønderfylkene.

Konstitueringen skjedde i statsråd fredag, og Skjelbred har allerede vært i denne stillingen siden mars 2015.

Les også: Fylkesmannen døde

Brit Skjelbred er utdannet sivilarkitekt og har vært fast ansatt som assisterende fylkesmann fra 2011, etter å ha vært hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag siden 1995. Mellom 2001 og 2004 var hun statssekretær for Einar Steensnæs (KrF) i Olje- og energidepartementet.

– Skjelbred har bred og solid erfaring, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).