Åpner Norges første foredragsfjøs

På Jårheim på Hølonda tilbyr bygdeprofessor Reidar Almås eget øl

Foredragsfjøset er et fellesprosjekt, forteller Sissel og Reidar Almås. 

Her inne i foredragsrommet er det plass til rundt 50 personer. 

Nyheter

Fredag åpner Reidar og Sissel Almås foredragsfjøset Jårheim i Lufallsgrenda på Hølonda.

På gården Lufallsmoen på Hølonda vil Almås servere foredrag, og det nye Jåraølet brygget eksklusivt på Inderøy gårdsbryggeri.

– Dette er Norges eneste foredragsfjøs, forteller Reidar Almås.

Egne midler

Almås har investert to millioner kroner i foredragsfjøset hvorav en million er tatt opp i lån og en million kroner er oppsparte midler.

– Jeg vet alt om det å søke om penger, og det frister ikke. Da måtte jeg ha brukt mye tid på å overbevise om at dette er en god ide. Derfor har jeg ikke søkt om støtte til foredragsfjøset, sier Almås.

Inne i et tidligere sauefjøs har paret fått innredet foredragssal med plass til 50 personer. Reidar Almås ønsker å invitere forskere til foredrag på gården i stedet for at han skal farte landet rundt. Blant temaene Almås har vært engasjert i, er utviklinga i norsk landbruk og bygdene samt bruken av jorda. 

– Jeg har holdt 15-20 foredrag i året. Da jeg ble pensjonist, ble det slitsomt å dra omkring. Jeg vil heller at folk skal komme hit til Jårheim, og her kan jeg foredra og Sissel servere mat sier Almås.

Kortreist

Sauefjøset ble bygd ferdig i 1979, og hadde 25 vinterforede sauer fram til 1985. Reidar og Sissel tok over gården i Lufallsgrenda i 1974. Foreldrene til Reidar sluttet med ku i 1970, og neste generasjon gikk i gang med sauehold. På gården ble det hesjet til 1994, og fjøset ble brukt til oppbevaring av høy. De påfølgende årene er fjøset blitt brukt til arbeidsrom og uthus. Nå er det altså blitt en ny æra for sauefjøset. Ute på trammen ligger rista hestene stod på, og inne møter de besøkende fjøsdøra Sissel (69) har dekorert. Alt skal være kortreist, også håndverkerne. Erlend Konstad, fjerde generasjons snekker, er blant dem. Langbordet er laget av Leif Konstad, oldefar til Erlend. Tømmeret er hogd lokalt, og er skåret på saga til Bjørn Blokkum.

I tillegg til foredrag, ønsker Almås å tilby opplevelser til besøkende. Etter tips fra Ola Næve som også er med i Jårakjølens Venner der Almås er en ildsjel, vil han tilby besøkende å få høre om lokale skihelter som Oddvar Brå og Anne Kari Lillebudal samt stavkirka. Det ombygde sauefjøset vil også bli et tilbud til lag, grupper og bedrifter som ønsker ei opplevelse med lokal vri.

Servering

Almås har planer om å søke om ambulerende skjenkeløyve, og han kan allerede vise fram Jåraøl tappet på flaske. At det har vært brygget øl i Lufallsgrenda siden 1500-tallet, er Almås ganske sikker på.

Den offisielle åpninga er på fredag, og da er håndverkerne invitert til et måltid. Det blir også åpent hus for bygdefolket. Blant håndverkerne er Steinar Lufall, og han byr også på musikalsk underholdning som en del av totalentreprisen.

Selv om Reidar Almås nå er blitt 71 år, har han mange jern i ilden. Han jobber både ved Bygdeforskning og NTNU, og før ferien har han planlagt å gi ut ei bok om norsk matpolitikk. Dessuten er han engasjert i innsamling av dialektord på Hølonda.