Vil ha turisme

Kulturlandskapet i Melhus kan være en turistattraksjon, mener professor Reidar Almås.

Rundt bordet sitter Hågen Fremo, Reidar Almås, Tone Merete Draget, Torbjørn Dahle fra Rissa utvikling og Mattias Jansson fra Nasjonal pilegrimssenter.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Hølondingen var en av 23 deltakere på reiselivsseminaret Melhus kommune og næringsforeninga arrangerte torsdag på Fremo gård.

Gårder

– Moderne reiseliv handler om lokal mat og gårder som gjøres om for turisme, mener Almås som er professor ved Senter for bygdeforskning.

Nettopp i den retninga, tenker Reidar og Sissel Almås som 27. juni åpner Jårheim på Hølonda.

– Melhus er unik med elva der laksefiske er attåtnæring for landbruket. Reiseliv og landbruk går hånd i hånd, sier Almås.

Sterk og svak

Seminaret inneholdt også gruppearbeid, og gruppene pekte på sterke og svake sider ved Melhus. Rådgiver Tove Hellem fra Melhus kommune forteller at mangel på hotellovernatting og restauranter er noe som flere pekte på. Dessuten at Melhus mangler et trekkplaster, og at det mangler samarbeid mellom aktører. Derimot understreket flere positive trekk som Gaula, ramsarområdet på Øysand, pilegrimsleia, E6, kulturlandskapet og den rike historien.

Innspillene som kom inn under seminarer, blir med videre i planen for turisme og reiseliv Melhus kommune arbeider med.