Underskriftsaksjon for ulven

20.000 har skrevet under på Bygdefolk for rovdyrs aksjon for å bevare ulvene i Norge
Nyheter

Bygdefolk for rovdyr har samlet inn 20.000 underskrifter for bevaring av ulven i Norge. Underskriftene skal overleveres miljøministeren og statsministeren.

- Vi har ikke mer enn 33-37 ulver i Norge. Så langt vinteren 2013-2014 er det registrert 33-37 helnorske ulver, som kun har tilhold på side av riksgrensen mot Sverige. Disse ulvene utgjør det som omtales som den norske ulvebestanden, uttaler Bygdefolk for rovdyr i ei pressemelding.

Ifølge organisasjonen er  seks ulve døde siden nyttår. Av disse skal fire være skutt ved jakt og ekstraordinær felling, en påkjørt og en er under etterforskning for mulig ulovlig jakt. Organisasjonen er kritisk til regjeringas planer for bestandsmål, og Bygdefolk for rovdyr frykter at konsekvensen blir færre ulver enn det Norge nå har.

Melhus, Midtre Gauldal og Skaun er blant kommunene der det er observert ulv, og i fjor ble det satt i gang organisert ulvejakt.