Klaget til Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen vil ikke foreta nye undersøkelser fordi kommunestyret stemte nei til Brungfjellet vindkraftverk
Nyheter

Olav Bolland som opprinnelig er fra Flå og har hytte der, har sendt tre klager på Melhus kommunes behandling av vindmøllesaken til Sivilombudsmannen.

To av klagene gjaldt oppsetting av vindmålermast, og Bolland mener at flere i formannskapet burde ha meldt seg inhabile da saken ble behandlet. Da klagen fra Bolland ble behandlet i formannskapet, meldte blant annet ordfører Jorid Jagtøyen seg inhabil. Hun er styremedlem i TrønderEnergi der Melhus kommune er største eier.

Den første klagen gjaldt et vedtak melhuspolitikerne gjorde om utredningsprogram for Brungfjellet vindkraftverk. Bolland mener at ordføreren også der burde ha meldt seg inhabil. Videre mener han at Anders Bolland som en av 43 deltakere i Flå sameie, burde har gjort det samme. Sivilombudsmannen peker i et brev til Melhus kommune og Olav Bolland at reglene om inhabilitet er sentrale rettssikkerhetsgarantier.

Sivilombudsmannen har behandlet klagene fra Olav Bolland, og har kommet til at han ikke finner grunn til videre undersøkelser fordi et stort flertall i Melhus kommunestyre28. januar, stemte nei til at NVE bør gi konsesjon til TrønderEnergi slik at energiselskapet kan bygge Brungfjellet vindmøllepark.

Derimot sier Sivilombudsmannen at ordfører Jagtøyens erkjennelse av at hun kan ha vært inhabil i to saker som gjaldt Brungfjellet vindkraftverk, fører til at Melhus kommune bør vurdere om det bør foretas ny gjennomgang av saken. Det framkommer i brevet fra  Sivilombudsmannen.