Vil ta vare på Brås premiesamling

Familien til Oddvar Brå vil låne den ut til Melhus

Hølondingen Oddvar Brå har satt mange spor etter seg, og deriblant i form av ei premiesamling. Arkivfoto 

Nyheter

Melhus kommune har i flere år vurdert om hvordan de kan ta vare på premiesamlinga til skihelten Oddvar Brå.

Premiesamlinga er nå spredt rundt omkring, og målet er å få samlet den i Melhus kommune. Ett alternativ som er lansert, er et eget bygg der livet til skiløperen skildres gjennom blant annet videoframvisning.

- Brå er den siste generasjon skiløpere med så stor premiesamling. Han er en stor skihelt i norsk historie, og et merkenavn. Dette handler også litt om historien til Melhus, sier ordfører Jorid Jagtøyen.

Tirsdag var saken oppe i formannskapet etter at den også vært vært innom komite for liv og lære. Da drøftet formannskapet om de skal bruke inntil 100.000 kroner på et forprosjekt for å utrede hvordan de best skal ta vare på den unike premiesamlinga. Formannskapet vedtok enstemmig å sende saken tilbake til rådmannen for ny behandling i neste formannskapsmøte.

- Ingen i Melhus kan matche Oddvar Brå, sa opposisjonsleder Gunnar Krogstad (Ap) i møtet.

Ordfører Jorid Jagtøyen, varaordfører Sigmund Gråbak og kultursjef Jan Erik Landrø var blant dem som 20. august i år hadde et møte med Oddvar Brå for å klarlegge hvordan Brå som er fra Hølonda, ønsker at premiesamlinga skal vises fram.

Overfor formannskapet opplyste Jagtøyen at familien til Brå ønsker at premiene skal lånes eller leies ut, og ikke gis bort. Videre kom det fram under møtet ifølge ordføreren, at Melhus kommune ikke skal begunstige seg på premiesamlinga.