Vil diskutere framtidsløsninger

Anita Grimsrud lytter til barn og ungdom for å finne framtidsløsninger for Midtre Gauldal kommune.

Anita Grimsrud er engasjert som prosjektleder for samfunnsdelen i ny kommunedelplan i Midtre Gauldal. Hun er ansatt hos Røe Kommunikasjon, og har tidligere hatt oppdrag for kommunen når det gjelder ny kommunikasjonsstrategi for to år siden. Hun er fra Telemark, og har bodd i Trondheim siden 2009. 

Nyheter

Prosjektleder Anita Grimsrud har intervjuet fireåringer og vært på besøk i skoleklasser. Hun er satt på oppgaven med å utvikle tiltak for en god samfunnsutvikling i Midtre Gauldal.

– Skal vi få kunnskap om hvordan Midtre Gauldal bør se ut i 2030 må vi ut i skoler og barnehager, sier Grimsrud.

Hun er rådgiver i Røe Kommunikasjon, som fikk oppdraget med å utvikle samfunnsdelen i en ny kommunedelplan. Det blir diskusjonsforum på kommunens facebook-side, og barn og ungdom inviteres til en konkurranse med bilder, tegninger og spenstige framtidsforslag. Dette skal lede fram til ei stor utstilling på GSK i vinter.

Anita Grimsrud bor i Trondheim, og starter med blanke ark og nytt blikk på kommunen.

– Hva ser du?

– Jeg ser innbyggere og politikere som er optimistiske og som gjerne legger til rette for vekst og utvikling. Kommunen ligger sentralt, og har viktige kommunikasjonsårer. Statistisk sentralbyrå har beregnet at det vil bo 8.000 innbyggere i kommunen i 2030, og det betyr at Midtre Gauldal er attraktiv for framtida, sier Grimsrud.

Planen vil ta for seg aktuelle utviklinger innen bosetting, oppvekst, omsorg og næring, inkludert landbruk. Grimsrud ønsker engasjement i alle deler av befolkninga.

Anita Grimsrud blir prosjektleder med én kontordag i uka på rådhuset, og engasjementet varer til februar/mars. Planen skal vedtas politisk i mars 2014.

Varaordfører Bjørn Enge sier det er grunnmuren for framtidig utvikling som nå skal legges.

– Det er veldig viktig å ha et styringsdokument som kan si noe om utviklinga vår. Dagens plan er ikke eldre enn fra 2008, men vi har nådd mange av målene der. De største er GSK og sentrumsprosjektet. En ny plan er overmoden. En slik plan skal være noe å strekke seg etter. Når mange av målene er oppfylt har vi ikke det lenger, sier varaordføreren.

Midtre Gauldal kommune bruker 389.000 kroner til konsulenthjelp fra Røe Kommunikasjon. Pengene går fra rammene til næring, plan og forvaltning. Rammene er behandlet politisk, men ikke den aktuelle enkeltbevilgningen.

Les Trønderbladet: - Ungdom må flytte ut for å finne bolig

Les Trønderbladet: Støren sentrum vil vokse

Les Trønderbladet: Hytteeier bygde ulovlig