Årets Ladejarl

Colonialmajoren delte ut 2.000.000 kroner

PRISVINNER: Odd Reitan delte selv ut prisen til Anlov Peter Mathiesen. 

JURYEN: Foruten Odd Reitan består Ladejarl-juryen av Gunnar Flikke, Kristin Clemet, Andres Diaz, Cecilie Staude og Marit Breivik.  

TALE: Odd Reitan sa i sin tale at han mener det er en svært verdig vinner som har fått årets pris, og at han er glad for at Mathiesen ønsker å bruke pengene til å fortsette med nettopp det verdiskapende arbeidet han fikk prisen for. 

Nyheter

Til stor applaus fra 200 gjester, delte Odd Reitan på onsdag ut verdiprisen «Årets Ladejarl» på Lade gård.

Prisen, som består av 2.000.000 millioner kroner og skulpturen «Colonialmajoren», gikk i år til Anlov Peter Mathiesen (38). Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE, og han er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utsatte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

«Anlov P. Mathiesens arbeid bidrar til økt selvrespekt for selgerne av gatemagasinene. Et mer verdig samfunn, med litt mindre likegyldighet, er resultatet,» skriver Reitangruppen i en pressemelding.

– Jeg tror flere verdibaserte ledere blir inspirert av det ekstremt tydelige budskapet «verdighet er målet, og arbeid er metoden», uttaler Odd Reitan.

Reitangruppen skriver dette om prisen selv:

«Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.»

Anlov Peter Mathiesen er ansvarlig redaktør, daglig leder og medstifter i Norges første gatemagasin =OSLO. Mathiesen ble kåret til «årets redaktør» av Oslo Redaktørforening i 2012. Han var også nominert til Årets meningsbærer. Han er en aktiv blogger og samfunnsdebattant.  

Magasinet som produkt fremmer engasjement og selvhjelp blant rusmisbrukere, hjemløse og sosialt utsatte, som selger magasinet på gaten. Vinnerens innsats har stor samfunnsmessig betydning, fordi dette er et konkret tiltak for å senke kriminaliteten i flere norske byer. Virksomheten drives i dag med økonomisk overskudd, uten statlig støtte.