Vet du hva dette ble brukt til?

En nyttig gjenstand i mange hjem
Nyheter

Dette ble kalt ei skjeftetue, og ble brukt til å tørke av og skure bord.

- For 150-200 år siden var skjefte handelsvare. I dag brukes skjefte i blomsterdekorasjoner, forteller Kristine Kaasa Moe, daglig leder for Prestegårdslåna i Melhus.

Skjeftetua er en del av utstillinga i lånas andre etasje. Skjefte (skavgras, art i snellefamilien) er en vannplante som kan også kan plukke i Gauldalen. Før i tida tok en de råvarene som var for hånden!