Vet du hva dette er?

Var vanlig i mange hjem

Denne henger på veggen i Prestegårdslåna.  

Nyheter

Kjenner du bruken av denne innretninga? Det kalles bostkast, og var et skap der en oppbevarte kammen eller børsten.

Skapet henger i Prestegårdslåna i Melhus, og er en del av Kaasensamlinga. Samlinga består av 360 gjenstander, og er gitt av Melhus kommune til Prestegårdslåna.

I boka Bondeantikviteter av Ingvar Aa. Klilngenberg er bostkastet beskrevet.

- Det minner om en forvokst fuglekasse, mener forfatteren.

Skapet er uten dør, og en kan lett stikke handa inn for å få tak i børsten eller kammen.