Forlag legger ned

Hovedkontoret i Melhus har 13 ansatte

I fjor feiret Lydbokforlaget 25-årsjubileum, og de ansatte fortalte om forberedelsene til jubileumsslaget. F.v. Sidsel Bodsberg, Laila Eggen, Sølvi Gunnes, Anne Lise Frengen, Eli Hårstad, Ellinor Formo og Olav Hongset. 

Hovedkontoret ligger på Søreggen i Melhus sentrum 

Nyheter

Lydbokforlagets hovedkontor i Melhus blir lagt ned i løpet av året.

13 ansatte

Etter 25 år er det slutt for Lydbokforlagets hovedkontor som er i Melhus. Kontoret har 13 ansatte.

– Dette har vært helt nødvendig for å sikre fortsatt drift av Lydbokforlaget, sier daglig leder Paul Hedlund.

Styret for Lydbokforlaget besluttet nylig å nedbemanne for å få ned kostnadene. Dette innebærer at det skal nedbemannes fra 18,5 årsverk til 13,5 årsverk. Hvor mange av de ansatte som blir med videre, er foreløpig uavklart. Hedlund opplyser at Lydbokforlaget vil kjøre en ryddig prosess i forhold til de ansatte, og at noen vil bli tilbudt å få stilling i Oslo mens andre kan få arbeide ut fra Melhus.

Dagens hovedkontor på Søreggen som Lydbokforlaget leier av Melhus kommune, vil bli stengt, opplyser Hedlund.

- Vanskelig sak

– Dette er ikke så hyggelig for noen av de involverte, og dette er en vanskelig sak. Vi har undersøkt om det er mulig å omplassere noen av de ansatte hos eierne Aschehoug og Gyldendal, men de kjører også sine prosesser, sier Hedlund.

Noen av de ansatte har ut fra ansiennitet og alder oppsigelsestid inntil seks måneder. Uansett regner Hedlund med at melhuskontoret er stengt innen utgangen av året da styret har vedtatt å ha en ny organisasjon på plass ved årsskiftet.

– Vi skal ha drøftingssamtale med alle de berørte i neste uke, og vi vil ta opp om noen av de berørte vil flytte til Oslo. En ansatt har opplyst at vedkommende ønsker det, sier Hedlund.

Hedlund opplyser at det har vært nødvendig å ta et betydelig begrep etter at omsetninga av lydbøker har vist en fallende tendens.

– Jeg har stor respekt og anerkjennelse for innsatsen Herborg Hongset har gjort gjennom mange år for forlaget og lydbøker. Jeg beklager situasjonen, sier Hedlund.

Hongset skuffet

Herborg Hongset startet Lydbokforlaget sammen med Hilde Nyseth for 25 år siden for å hjelpe lesesvake. Hun har gått av som daglig leder, og jobber som rådgiver og forretningsutvikler.

– Det har vært 25 fine år i Melhus, og jeg er glad for dem. Jeg er ikke glad for styrets beslutning. Lydbokforlaget har hatt store økonomiske problemer. Styret valgte å legge ned, og det er ikke etter mitt ønske. Tida får vise om dette er riktig beslutning, sier Hongset.

Hongset sier at hun har pendlet til Oslo i mange år, og at hun ikke ser mørkt på ytterligere pendling.