Bare flaks at ingen druknet i Håen

Snøscooterførerne kan få minst 10.000 kroner i bot etter å ha gått gjennom isen

Scooterne gikk rett gjennom isen, og politiet mener det er ren flaks at ingen druknet. Foto: Politiet 

Nyheter

- Det er mer flaks enn kunnskap og ferdigheter som gjorde at det gikk bra, sier trafikk- og miljøkoordinator Marius Rønningen i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Rønningen var med på utrykninga til Håen på mandag, da politiet dro for å etterforske snøscooterulykka.

Fem scootere gikk ned

Poltiet mistenker at fem snøscootere gikk gjennom isen på Håen i helga, og de er nå i gang med å etterforske ulykka som ble meldt politiet søndag kveld. Statens naturoppsyn fikk også melding om ulykka på mandag. Da politipatruljen kom til åstedet på mandag, fant de scooterførere som var i gang med bergingsaksjon. Det kom etterhvert fram at førerne har manglet hjelm, minst en scooter er uregistrert og førerne har manglet løyve.

Førerne er i starten av 20-årsalderen, og de kommer fra flere kommuner i Sør-Trøndelag. Politiet er i gang med å avhøre de mistenkte. Ett av spørsmålene er om ungdommene har vært ute på en organisert tur.

- Denne typen kjøring er forbundet med stor risiko. Vi andre har med oss gps, telefonsamband, line, ski eller truger og er godt nok kledd. Ut fra det jeg kunne se fra scooterne vi fant, var det ikke med verken ski eller truger. Sjansen for frostskader, andre personskader eller ei ulykke med alvorlig utfall, er stor, sier Rønningen.

Dette kreves

Om en vil kjøre snøscooter kreves følgende: bruk av hjelm, førerkort for snøscooter for alle som er født etter 1988 eller har tatt førerkort for bil etter 2006, løyve/dispensasjon fra kommunen samt at kjøretøyet er registrert og har påsatt kjennetegn.

Kjøring på islagte vann er ikke tillatt.

Bøtenivået

Konsekvensen av ulykka på Håen er at førerne kan få minst 10.000 kroner i bot hver.

- Bota kan bli enda høyere om scooteren ikke er registrert og en har vist grov uforstand, sier Rønningen.

Rønningen sier at politiet har fått en del meldinger om at det foregår mye ulovlig kjøring i området med snøscooter og atv, og politiet har også fått melding fra foreldre som er bekymret for at ungene deres blir med som passasjerer på andres scooter uten å være skikkelig kledd for turen.

Les også: scootere gikk gjennom isen