Flere snøscootere gikk gjennom isen på Håen

- En svært farlig aktivitet, sier melhuslensmannen

- Det er forholdsvis enkelt i Melhus å kjøre lovlig, og det er ikke restriksjoner på løyver, minner lensmann Monica Brækken om. 

Nyheter

Fem snøscootere skal ha gått gjennom isen på Håen.

Dette skjedde ved Samaosen på Håen. Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor sier at det ikke oppsto personskade, men at hun er svært betenkt fordi hendelsen kunne ha resultert i dødsulykke eller ulykke med frostskader.

Etterforskning i gang

Politiet er i gang med å etterforske hendelsen, og så langt har de klarlagt at unge personer er involvert. Dessuten manglet snøscootere registreringsnummer, førere har kjørt uten hjelm og de hadde heller ikke løyve for å kjøre i området. Det er også uklart om det er lov å kjøre snøscooter på innsjøen Håen.

- Sent søndag kveld fikk jeg en anonym melding om at noen snøscootere hadde gått gjennom isen. Ifølge meldinga var det ingen personskade, forteller lensmann Brækken.

Berging i gang

Mandag fikk naturoppsynet også melding, og en politipatrulje dro avgårde på snøscooter til Håen-området for å etterforske saken.

På stedet traff politiet på ungdom som var i gang med bergingsaksjon, og politiet fikk opplyst at fire snøscootere var i vannet.

- Kun den ene var med registreringsnummer. Flere av de involverte er uten gyldig førerkort. Det er også påbudt med hjelm, og ingen av dem som ble påtruffet på mandag, hadde hjelm. All kjøring kan karakteriseres som ulovlig, sier Brækken.

Brækken minner om at isen i Samaosen er tynn og delvis fraværende.

Redd for dødsulykke

- Det er veldig betenkelig når snøscootere går gjennom isen, og ingen melder fra til politiet. Dette er en svært farlig aktivitet, og det dreier seg om forholdsvis unge personer som utsetter seg for stor fare. Jeg er redd for at det skal skje ei dødsulykke eller ei ulykke med personskader, sier Brækken.

Lensmannen sier at politiet også etterforsker om en atv har vært innblandet i episoden. Hvor mange som har vært med på episoden, håper politiet å få klarlagt under etterforskninga.

- Jeg har fått inntrykk av at det er problematisk snøscooterkjøring på Håen, Samsjøen, i Flåmarka og i nabokommunen Midtre Gauldal. Jeg vil absolutt oppfordre publikum om å ta kontakt om de ser ulovlig kjøring. Nå går vi mot påske, og jeg er bekymret for at det kan skje ei dødsulykke da, sier Brækken.

Les også: kan få 10.000 kroner i bot