Flere unge mottar uførepensjon

- Bekymringsfullt, sier fylkesdirektør i Nav.

NAV: Illustrasjonsfoto fra en stand arrangert av NAV. 

Nyheter

Andelen uføre i Sør-Trøndelag går litt ned, ifølge tall fra Nav. Andelen uføre i befolkningen sank fra 9,7 prosent i 2011 til 9,5 prosent i 2012. Men det skyldes at befolkningsveksten.

– Det er positivt at andelen går ned, samtidig er det bekymringsfullt at vi har en økning i antall unge uføre, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Større andel unge uføre økte

Ved utgangen av desember 2012 var det 686 under 30 år som mottok uførepensjon i fylket. Det er en økning på 49 personer fra desember året før.

 Den største økningen finner vi i aldersgruppen 18-19 år og 25-29 år. Det var likevel færre nye, unge uføre i 2012 enn i 2011. I alt fikk 121 i denne aldersgruppen innvilget uførepensjon i løpet av fjoråret. Det er 14 færre enn året før.

Psykiske lidelser

 – Landstall viser at nesten 60 prosent av unge uføre blir ufør på grunn av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, det er ingen grunn til å tro at Sør-Trøndelag skiller seg ut her. Kravene for å bli ung ufør er svært strenge, men det er alvorlig at  så mange unge blir uføre, sier Wigum.

Fakta om uførepensjon i Sør-Trøndelag

- På slutten av 2012 mottok 18 784 personer i Sør-Trøndelag en uføreytelse.

- Det er en liten økning i antall på 1 prosent, tilsvarende 182 personer.

- Antallet nye uføre sank med 202 personer i fjor, totalt fikk 1 996 personer innvilget en uførepensjon i fjor.

- Siden befolkningen i Sør-Trøndelag har økt i samme periode, går likevel andelen uførepensjonister i befolkningen ned fra 9,7 prosent til 9,5 prosent.

- Det er flest uføre i aldersgruppen 60-64 år, her er det 5 098 uføre. I denne aldersgruppen har det vært en nedgang på 118 personer fra året før.

-  Med unntak av økningen i unge uføre, er det i aldersgruppen 35-39 år økningen er størst.

- Av de uføre er 11 082 kvinner og 7 702 menn. Økningen i prosent er lik for kvinner og menn (1 %).

- To kommuner i fylket ligger under fylkessnittet, Trondheim med 8,2 prosent og Malvik med 8,7 prosent.

-  Meldal ligger høyest med 16,7 prosent. Rennebu følger tett etter med 16 prosent.

- Agdenes har den prosentvis største nedgangen i uføre, mens Tydal øker mest.