Mange skoleklasser påmeldt til Uke Sex

Handler om grensesetting og seksuelle krenkelser blant barn og unge.
Nyheter

Eid skole, Flå skole, Lundamo ungdomsskole, Støren ungdomsskole og to sjuendeklasser på Støren barneskole er blant dem som har meldt seg på  Uke Sex, som er statlig finansiert.

Til sammen 2688 elever fra Sør-Trøndelag vil ta del i undervisningsopplegget, som foregår i uke 6.

Uke Sex er ifølge rådgiver Sara Rydland Nærum seksualundervisning utover den «tradisjonelle» seksualundervisningen, som ofte er begrenset til informasjon om prevensjon, graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. 

Uke Sex legger til rette for undervisning i et bredt utvalg temaer i tillegg til disse, og gir barn og unge en arena til å diskutere og reflektere rundt temaer som identitet, selvtillit, normer og forventninger, kommunikasjon, mangfold og respekt.

Hvert år inkluderes et nytt temamateriale med Uke Sex. I år er dette "Mine og dine grenser", som setter fokus på grensesetting og seksuelle krenkelser mellom barn og unge. Øvelsene i materialet handler i hovedsak om respekt, kommunikasjon, språkbruk, retten til å bestemme over egen kropp, og om å finne frem til gode måter å skape positive relasjoner på. Noen av øvelsene i materialet for 9.-10. trinn inneholder i tillegg refleksjons- og diskusjonsøvelser om voldtekt.

Uke Sex 2013 er finansiert av Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Justisdepartementet.

LES OGSÅ: Lavest andel mannlige lærere på Støren

Får rett på belte i skolebussen