Populært å reise med tog

Stadig flere tar Trønderbanen

NSB lover enda bedre togtilbud til Melhus om jernbanenettet nord for Trondheim blir elektrifisert. 

Nyheter

Ikke bare lokalbussene opplever kraftig passasjervekst. NSB melder om ni prosent vekst i fjor for togene som går mellom Røros-Steinkjer og Oppdal-Steinkjer. Aldri før har så mange reist med Trønderbanen, opplyser NSB.

I fjor reiste 1,29 millioner med Trønderbanen ifølge ei telling NSB har gjort. Ei tilsvarende telling i 2011 viste 1,173 reisende.

NSB er fornøyd med punktligheten, og viser til at 91 prosent av togene var i rute.

286 tog i uka går på Trønderbanen (Røros-Steinkjer og Oppdal-Steinkjer).

Fylkestinget har vedtatt at de vil ha satsing på tog sør for Trondheim, og dette ønsker også NSB om det blir elektrifisering.