Senker kvoten for storlaks i Gaula

Gaula elveeierlag har vedtatt nye fiskeregler for 2013.
Nyheter

Sesongkvoten vil fremdeles være på åtte fisk, men kvoten for fisk over 80 centimeter blir redusert fra fire til tre. I tillegg vil hunnlaks fredes i sin helhet i juli og august.

– Grunnen til at hunnfisken ikke fredes i juni, er at majoriteten av fiskerne vil ha problemer med å se forskjell på kjønnene da, sier Torstein Rognes, sekretær i Gaula fiskeforvaltning.

I år vedtok elveeierlaget å frede hunnlaksen fra og med august og ut sesongen. De begrunnet avgjørelsen med svært markant nedgang i fisket kombinert med for dårlig evalueringsgrunnlag med tanke på hvor mye fisk det var forsvarlig å ta ut.

I tillegg til de konkrete endringene i fiskereglene, kommer det også endringer i det administrative.

– Det er vedtatt en kraftig økning i oppsynet. Det blir grovt regnet tredoblet, sier Rognes.

Det vil også bli innstramminger i rapporteringssystemet.

Ikke bare på grunn av 2012

– Sesongen 2012 var spesiell, men det er ikke bare det som ligger til grunn for endringene. Det er mange elementer som gjør at det blir som det blir, sier Rognes.

I november viste en telling fra helikopter at det 80 gytegroper i Gaula mot 325 i fjor. Dette er det laveste antallet på 20 år.

– Vi hadde et lignende resultat i 1993, og da opplevde vi en betydelig nedgang i laksefisket fire år etterpå, sa Rognes til Trønderbladet tidligere.

I 2012 ble det fisket 40.300 kilo laks, mot 37.000 kilo i 2011.


Les også:

Stille ved Gaula

Bare én oppdrettslaks i Gaula hittil i år

Freder hunnlaksen i Gaula