Ulv i Flåmarka

Den samme ble trolig sett i Holtålen
Nyheter

En ulv har trolig gått i Flåmarka tidligere i desember. Randi Tanem fant spor som hun først trodde var gaupespor, mellom Feskløstjønna og Rangåvatnet i Flåmarka.

- Jeg trodde først det var gaupe, men så viste det seg at det var for langt mellom hvert spor, sier Randi Tanem.

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem undersøkte sporene, og kom fram til at det mest trolig er ulvespor. Riktignok var det dårlige sporforhold, men han så at det var for lang skrittlengde til å være gaupe. Ulvespor ble han enda sikrere på etter å ha fått en henvendelse fra Statens naturoppsyn om at ulv var sett i Holtålen. I samme tida var det også observert ulvespor i Stjørdal.

- Det kan ha vært samme ulven, og det er et streifdyr. Ulven går veldig langt på ett døgn, og kan allerede være i Nordland, sier rovviltkontakten.

Ulven kan ha kommet fra Sverige der det er et annet syn på hvor stor ulvestammen skal være.

- Det er ingen grunn til å være redd om det er ulv i marka. Elgen er farligere, og jeg er selv jaget opp i en lastbærer av en elg. Men en kan ikke si at ulven er ufarlig, og en får håpe at ulven ikke gjør noe galt i beitesesongen, sier Tanem.

Arnfinn Tanem er rovviltkontakt, og han sier at 2012 har vært den roligste kadaversesongen han kan minnes.