Jerv på Lundamo

Jervstammen er økende, og i forrige uke krysset et dyr Lundadalen.
Nyheter

Rovviltkontakt Arnfinn Tanem sier at jerv i Lundadalen ikke er oppsiktsvekkende. Stammen er økende, og lisensjakta greier ikke å holde stammen ned på bestandsmålet.

Det pågår jakt på jerv i Gauldalen, men Tanem kjenner ikke til at jegere har jaktet på grunnlag av sporene i Lundadalen.

Jervjakta går fram til 1. februar, og flere jegere har åte ute. Det er ikke felt jerv i Gauldalen hittil i år. Det nærmeste er ei tispe i Holtålen, og ei i Selbu.

Arnfinn Tanem sier det er gode forhold på fjellet for jakt på jerv. Det er fast underlag og 10-20 cm snø.

I fjor ble det felt én jerv i Gauldalen, nemlig på Hovin.

Arnfinn Tanem sier at årets beitesesong har vært god i forhold til rovdyrskader.

- Vi har vært heldige i Gauldalen. Det er få husdyr som er bekreftet tatt av rovdyr, sier Tanem.

Les Trønderbladet: Stadig flere jerv