Stadig flere jerv

I år ble det født 13 kull i Midt-Norge. Ifølge roviltportalen er det fylkene nord for Møre og Romsdag som har størst økning i jervbestanden. Totalt ynglet 68 jervetisper i Norge i år.

Illustrasjonsfoto fra jakt i Gauldalen. 

Nyheter

Årets lisensjakt på jerv pågår, og det er gitt tillatelse til å felle 183 jerv. I fjor var kvoten 128, men det ble felt bare 43 under lisensjakta. Det førte til at Direktoratet for naturforvaltning måtte avlive jerv utenom lisensjakta.

Bestanden av jerv er i 2012 beregnet til å være 395 voksne individer.

Lisensjakta på jerv går fram til 1. februar.

Les Rovdata: Bestandsstatus for jerv

Les Trønderbladet: Kan skyte rekordmange jerver

Les Trønderbladet: Får ikke skyte jerv for å redde sauene