Brukerne protesterer

Rådmannen i Midtre Gauldal foreslår å kutte sterkt i tilbud som ikke er lovpålagte. Blant annet dagsenteret på Spjeldet.

Brukerne av dagsenteret på Støren reagerer sterkt på forslaget om nedlegging av tilbudet. 

Paula Forodden gjør tjeneste som frivillig ved dagsenteret på Spjeldet. Hver fredag er det åpen kafé med nybakt stemning. 

Nyheter

Ordfører Erling Lenvik sier at forslaget om å kutte en halv million kroner ved Støren bo- og dagsenter kommer fra enheten sjøl, som en aktuell innsparingsmulighet. To personer er ansatt ved dagsenteret, i til sammen 100 prosent stilling. Dagsenteret er åpent tre dager i uka, og de ansatte har også andre oppgaver innen psykiatritjenesten i kommunen, blant annet boveiledning. 40 personer benytter seg av tilbudene ved dagsenteret, som gir dem et viktig sosialt nettverk og meningsfulle aktiviteter. Dette opplyser Paula Forodden.

Hun er nestleder i Midtre Gauldal Mental helse, og sier brukerne av dagsenteret utgjør en gruppe som ikke roper særlig høgt.

– For mange av brukerne er dagtilbudet alfa og omega for å kunne fungere i hverdagen. Uten dagsenteret skapes utrygghet, og jeg vet at dette vil føre til press på andre tilbud i kommunen, som er mye dyrere å gi. Politikerne må ta inn over seg slike konsekvenser, men det er tydeligvis svært krevende for dem, sier Paula Forodden.

Hun mener dagsenteret er rimelig i drift, og at helsereformen som kommer i 2014 inneholder krav til kommunene om å ha slike dagsenter.

– Derfor blir det meningsløst å legge ned til neste år, og så innføre et nytt ut fra ingenting året etterpå, sier Paula Forodden.

Enhetsleder i helse og familie, Oddveig Børseth, sier at forslaget rimer dårlig med viktige mål i samhandlingsreformen.

– Helsetilbudene skal flyttes mest mulig ut i kommunene, og det forebyggende arbeidet er veldig viktig. Derfor er det lite gunstig å legge ned dagtilbudet på Støren. Dette er ei sårbar gruppe, som har stort behov for møteplasser. Jeg vet mange er engstelige på grunn av forslaget, sier Oddveig Børseth.

Hun bekrefter at dagsenteret må legges ned dersom budsjettforslaget til rådmannen eller flertallsgruppa blir vedtatt.

Ordfører Erling Lenvik vil ikke garantere for penger til dagsenteret i kommunestyremøtet neste uke.

– Enheten har sjøl pekt på disse innsparingsmulighetene, og rådmannen har sagt at dagsenteret ikke er lovpålagt. Det er krevende å prioritere alle tjenestetilbud vi gjerne skulle hatt. Nå bruker vi denne uka til å finregne på budsjettforslaget vårt, og har ikke kommet til noen endelig konklusjon når det gjelder dagsenteret, sier ordfører Erling Lenvik.

En av dem som vil kjempe for dagsenteret er bygdelistas Harald Rognes.

– Det er avgjørende å ha slike lavterskeltilbud i kommunen. Vi er svært skeptiske til å skjære ned på alle slags helsetilbud. Nå ser vi at sykehjemsplasser står i fare for å bli rammet, og dagsenteret har det samme spøkelset hengende over seg. Kommunen kan ikke spise seg inn fra begge ender. Det går ikke, sier Harald Rognes.

Bygdelistas alternative budsjett inneholder bevilgninger til dagsenteret, slik som i dag.