Melhustorget vil øke med 7000 kvadratmeter

- Viktig for sentrum, sier senterleder Geir Samstad.

FIRE ETASJER: Utbyggingen vi skje mot Idégården på sørsiden av kjøpesenteret, og vil bli et påbygg med parkeringskjeller, og fire etasjer.  

AMBISJONER: Senterleder Geir Samstad ved Melhustorget mener nye 7.000 kvadratmeter handel er liv laga i Melhus sentrum, og har ambisjoner om å være ferdig med utbyggingen innen 2015.  

Nyheter

Melhustorget har ambisjoner om å holde City Syd på avstand.

- Vi ser hva som skjer rundt oss, med nye og store kjøpesentra som popper opp. Vi føler vi er nødt til å gjøre noe for å henge med, forteller senterleder Geir Samstad.

Tidlige ambisjoner

Melhustorget ble satt opp i 1984, og påbygd i 2004. Allerede den gang var ambisjonene for videre vekst til stede.

- Etter utbyggingen i 2004 var målet at den dagen senteret kom opp i en omsetning på 300 millioner, skulle det bygges på i neste fase, forteller Samstad.

I år kommer omsetningen på i overkant av 250 millioner, og senteret er i gang med et forprosjekt for å se på muligheter for å realisere en utbygging. Dette vil gi rom for ytterligere 7.000 kvadratmeter kjøpesenter, og like mye i boligareal.

LES OGSÅ: Polet valgte Melhustorget

Utbyggingen vi skje mot Idégården på sørsiden av kjøpesenteret, og vil bli et påbygg med parkeringskjeller, og fire etasjer.

- Potensielt utbyggingsareal er rundt 3.500 kvadratmeter i grunnflate, forteller Samstad.

Prosjektet er på planleggingsstadiet, og senterlederen en usikker på hvor stor andel av bygget som blir næring.

- Om det blir en, en og en halv eller to etasjer, vet vi ikke ennå, uttaler han.

- Viktig for sentrum

Om alt klaffer, og går som senterledelsen ønsker, kan det nye Melhustorget stå ferdig i 2014/2015. Samstad forteller at de først må se på hvilke muligheter de har for utbygging, og finne ut hva det vil koste, og om det er et økonomisk forsvarlig prosjekt. I neste omgang må leietakere på plass.

LES OGSÅ: Stjal gavekort fra en unge

Miljøfyrtårn på Vinmonopolet