Undersøkte mulige bjørnespor i Buvika

Var det bjørn eller elg?
Nyheter

Søndag meldte en turgåer at hun hadde sett en bjørn drikke fra Nydammen i Buvika. Nydammen er et populært turområde, og Skaun kommune ønsket raskt å få undersøkt om det var en bjørn som hadde ruslet rundt i området der mange ferdes. Også tidligere er det meldt fra om mulige spor etter bjørn

En representant fra fallviltgruppa i Skaun kommune har vært med turgåeren ut i terrenget igjen. Sigrid Skauge Tiller, ansvarlig for skog og vilt i Skaun kommune, sier at kvinnen viste stedet der hun mente å ha sett en bjørn.

Fant spor

- Det er ingen sikker observasjon. Turgåeren har ikke sett føttene eller hodet på dyret. Det er løse masser i kanten av Nydammen som nylig er tappet ned. Vår representant fant spor etter mennesker, hund og elg, sier Skauge Tiller.

Skauge Tiller sier at det er viktig å melde fra om observasjoner, og at kommunen tar slike henvendelser alvorlig. I dette tilfellet kan kommunen ikke slå fast om det var bjørn turgåeren så fordi det ikke har vært mulig å finne spor å analysere.

- Kommunen vil gjerne fastlegge atferd til dyrene, og det er Fylkesmannen som har fullmakter til å gjøre noe. Vi tar på alvor det folk sier, og vi vil gjerne ha melding i tide slik at vi kan finne ferske spor. Vi er ikke uvillig til å dra ut for å undersøke, sier Skauge Tiller.

Forrige gang det var observasjon etter mulig spor etter bjørn, ble det med 99,9 prosent sannsynlighet slått fast at en elg hadde vært der. Det forteller Skauge Tiller. Hun sier at pilegrimmer i fjor meldte fra om mulig bjørn i samme område uten at det var mulig å påvise om det hadde vært en bjørn der.

Hva gjør du om du møter bjørn?

- Sjansen for å møte rovdyr er veldig liten, og i de aller fleste tilfellene vil rovvilt skygge unna. Kunsten er ikke å provosere. En skal ikke stanse apatisk opp eller gå rovdyret i møte, sier Skauge Tiller.

Skauge Tiller sier at kommunen ikke vil verken bekrefte eller avkrefte at det kan ha vært en bjørn turgåeren så. Hun peker på at det er mye elg på Ilhaugen, og at grunneierlaget har gått ei ekstra tildeling på sju elger rundt boligfeltet. Det betyr at jaktlag vil være i aktivitet, og Skauge Tiller sier at folk må godta at jegere er på jakt.

- Jeg får telefoner fra folk på Ilhaugen som er redde for å gå på tur eller sende ungene på skolen. Folk må tåle å se en jeger, sier Skauge Tiller.

Velforeninga er blitt oppfordret av kommunen til å rydde vekk buskas rundt boligfeltet for å gi mindre mat til elgen.