Freder hunnlaksen i Gaula

Etter midtsesongmøtet på tirsdag besluttet Gaula Elveierlag at all hunnfisk fra og med august og ut sesongen må settes tilbake i elva.

FREDER HUNNLAKSEN: Fra og med 1. august må all uskadd hunnlaks settes tilbake i elva.  Foto: Arkivfoto

Laks

All hunnlaks i Gaula blir nå fredet. Styret i Gaula Elveierlag skriver i en pressemelding at de har valgt å gjøre dette på grunn av svært markant nedgang i fisket kombinert med for dårlig evalueringsgrunnlag med tanke på hvor mye fisk som kan tas ut.

Dette medfører at all hunnfisk fra og med 1. august og ut sesongen må settes skånsomt tilbake i elva, såfremt den er uskadd.

Elveierlaget føler de ikke har god nok kontroll på beskatningsraten (hvor stor andel av fisken i elva som blir avlivet) til å vite om de når gytebestandsmålet (hvor mange fisk som er igjen i elva ved slutten av sesongen).

I pressemeldingen skriver de at grunnlaget for fastsatt beskatningsrate i utgangspunktet er svært tynt, og dette bør tas til evaluering med vitenskaplig råd for lakseforvaltning til vinteren. Skal de få god nok oversikt over beskatningsraten, er en eller annen form for telling eneste mulighet.

Forventet nedgang

Elveierlaget skriver at sesongen i Gaula så langt har vært veldig spesiell, og hovedårsaken til dette er sen vår kombinert med mye snø. Sesongen startet med et svært godt fiske i de nedre delene av elva, og det ble fisket mye stor laks. De siste tre ukene har fangsten derimot gått kraftig tilbake. Elveierlaget hadde til en viss grad forventet denne nedgangen, i og med at notfisket i sjøen nå har startet. Dette har sannsynligvis redusert oppgangen av laks.


Les også:

Flomstor Gaula ga fiskestopp

Politiet kontrollerer laksefiskere

Første oppdrettslaks

Laksen passerer Gaulfossen