Du blir ikke stresset av å jobbe for mye

- En kollaps kan være den største gave i livet.
Nyheter

At du blir stresset av å jobbe for mye er en myte. Det men er den danske organisasjonspsykologen Majken Matzau.

I en artikkel hos lederweb.dk lister hun opp seks myter om stress, som hun avsanner:

Myte nr. 1: Du er perfeksjonist

Den første er at du blir stresset fordi du er perfeksjonist. Men dette ei feil, ifølge forskeren Alexander Perski fra Karolinska Instituttet. Han skriver i sin bok ”Stress och Sjukdom” at stress kun i sjeldne tilfeller handler om individuelle, personlige faktorer.

Stresset kommer som regel som en følge av langvarig belastning. På samme måte som musarm skyldes overbelastning, skyldes stress overbelastning.

Myte nummer 2: Det er din egen skyld

En annen myte er at stress er din egen skyld. Matzau mener det er lite vits i å sende en stressrammet medarbeider ut av huset for stressbehandling, for så å regne med at alt er i orden når han kommer tilbake. I stedet må det gjøres endringer i organsiasjonen, slik at arbeidshverdagen blir bedre.


Myte nr. 3: Du jobber for mye

Neida, det  er ikke antallet timer i seg selv som er det avgjørende. Stressfaktorer på jobben er  uforutsigbarhet, manglende kompetanse, manglende innflytelse, kompleksitet og mange forandringer, mener psykologen.

Myte nr 4: Det skyldes personlig utvikling

En utbredt antakelse er, at de som bliver syke av stress, er perfeksjonister eller folk med lavt selvfølelse. Men hvis årsak og virkning vendes på hodet, må slike reaksjoner og tunge følelser snarere ses som en reaksjon på overbelastningen, mener psykologen.

Myte nummer 5: Stress skyldes privatlivet

- En utbredt myte er at stress ofte skyldes forhold i privatlivet. Nyere undersøkelser viser likevel at 90 prosent av de stresssykemeldte angir jobbrelaterte faktorer som årsak til deres stresskollaps. Dermed ikke sagt, at stress-syndromet ikke også kan skyldes en lang rekke andre faktorer i både privatlivet, samfunnet og tidsånden. For stress er en reaksjon på helheten. Men noen ledere ante, at årsaken til medarbeidernes stress primært finnes i forhold i privatlivet, hvilket er helt feil, sier Majken Matzau:

- I virkeligheten skjer der ofte det, at medarbeideren forsøker å strekke sin personlige energi lenger og lenger i bestrebelsene på å løse sine oppgaver – til tross for at det er ressursmangel og svikt i organisasjonen, sier psykologen.

Myte nr. 6: en gang stress - alltid stress

Mange tror at når vi først går ned med stress, blir vi sårbare over for stress, og kommer aldri helt tilbake på toppen igjen. Det er likevel feil. Når vi kollapser med stress, er det alltid et uttrykk for, at vi over lengre tid har overhørt signalene fra kroppen om, at vi er på vei i en usunn og skadelig retning i livet.


Med andre ord kutter vi forbindelsen til oss selv, og mister gradvis kontakten til kroppen i kampen for å levere, yte service og få det hele til at henge sammen. På et tidspunkt brenner vi sammen – og dette er helt naturlig. En stresskollaps kan være den største gave i livet, idet vi her blir tvunget til å finne oss selv igjen og atter blive hele mennesker, etter alt for lenge å ha splittet vår energi i for mange retninger, fastslår Majken Matzau.