Sjefer i Sør-Trøndelag tjener over gjennomsnittet

Lederlønninger på 529.000 kroner.

LEDERE: Sørtrønderske ledere på hvert sitt felt, samlet i forbindelse med en helt annen sak. Fra venstre Norvald Kirkhus (grunneier i Singsås), Hans Iver Kojedal (naturforvalter i Røros kommune), Terje Borgos (fjelloppsyn i Holtålen kommune), Stein Ranøien (oppsynsmann i Jernbaneverket), Kai Børge Amdal (skogbrukssjef i Midtre Gauldal kommune) og Nils Christian Raastad (rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune). 

Nyheter

Hvor i landet du jobber påvirker hvor mye du tjener som leder, skriver Pressenytt.

I Sør-Trøndelag ligger lederlønninger på 529 500 kroner, dette er tre prosent mer enn landsgjennomsnittet. Dette er resultatet av årets ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne. 2745 norske ledere fra hele landet har deltatt i undersøkelsen, som viser at de høyeste lønningene finner vi i og rundt hovedstaden og i områder med olje- og gassvirksomhet.

– Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne. 


Innlandet sakker akterut  

Den gjennomsnittlig lønningen for en norsk mellomleder ligger på 513 000 kroner. I Sør-Trøndelag ligger lederlønningene i snitt på 529.500 kroner. De lederne i landet som tjener mest, jobber i Oslo og mottar i snitt 10 prosent over landsgjennomsnittet. På bunn av lønnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under snittet.

Oljefylkene får ringvirkninger  

Funnene i undersøkelsen er korrigert slik at lønninger i olje- og gassindustrien er holdt utenfor. Stugu forteller at oljefylkene Rogaland og Hordaland ligger over gjennomsnittet. 

  

– Dette skyldes mest sannsynlig at næringen i seg selv gir ringvirkninger, og at disse områdene opplever et generelt høyere press på arbeidsmarkedet, sier Stugu. 

  

Kommunestørrelse teller   

Også størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker ledernes lønnsslipp, viser undersøkelsen. Mens lederlønninger i en kommune med over 50.000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560.300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15.000 innbyggere gjennomsnittlig 529.100 kroner.

Kilde: Pressenytt