Sjefen overser eldre arbeidstakere

Tre av fire tillitsvalgte i norske bedrifter mener ledelsen ikke prioriterer seniorene i virksomheten.
Nyheter

 – Bedriftene må ta ansvar, sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke.

Høyere pensjonsalder er et av de viktigste målene både med pensjonsreformen, og med intensjonsavtalen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).
Norsk Ledelsesbarometer 2011 avdekker imidlertid at norske bedriftsledere ikke følger opp og prioriterer målet om økt avgangsalder. Bare 25 prosent av Ledernes tillitsvalgte mener bedriftsledelsen i stor grad jobber for å øke pensjonsalderen.  

Alvorlig situasjon for begge parter
– Dette er en krevende situasjon for ansatte som opplever at de er uønsket i bedriften. Samtidig er det et faktum at vi har underskudd på arbeidskraft fremover, og det må bedriftsledelsen ta på alvor, sier forbundsleder i ledelsesorganisasjonen Lederne, Jan Olav Brekke.
– Hvis du som bedriftsleder ikke klarer å beholde og tiltrekke deg eldre medarbeidere, kan du ende opp med å mangle kompetente medarbeidere, sier direktør hos Senter for Seniorpolitikk, Kari Østerud. Hvert år deler senteret ut prisen ”Årets Seniorinitiativ”, nettopp for å fremme gode tiltak for voksne arbeidstakere.
Sykehus satser på senior
Årets utmerkelse gikk til St. Olavs Hospital i Trondheim. Organisasjonsdirektør ved sykehuset, Heidi Magnussen, forteller at de har laget en tiltaksplan for å synliggjøre at sykehuset har behov for kompetansen til eldre arbeidstakere.
– Her understreker vi at seniorer ikke skal diskrimineres på kompetanseutvikling, sier hun og påpeker at seniorene sitter på verdifull kompetanse som er svært viktig for driften ved sykehuset.
– Vi har også utarbeidet en veileder for seniorsamtalen mellom ansatt og nærmeste leder der vi ser på hvilke utviklingsmuligheter som finnes for vedkommende, istedenfor å snakke om når han eller hun skal gå av med pensjon, sier Magnussen.

Kilde Pressenytt