Selger Gammeltunet i Soknedal

Jonas Gill Haanshuus og Astrid Peschel Haanshuus har bestemt seg for å selge livsverket Gammeltunet Hanshus i Soknedal.
Nyheter

– Når vi først velger å selge, er vi opptatt av å få en kompetent kjøper. Gammeltunet skal drives i vår ånd. Det skal være en verdig eier, og en som har forstand på det vi har bygget opp, sier Astrid Peschel Haanshuus i torsdagens papirutgave av Trønderbladet.

Et tungt valg

Det er ikke med lett hjerte de to har tatt valget. Halve livet har de brukt alle sine ressurser enten det har vært tid eller penger, på å bygge opp gården. For det er de belønnet med Norsk kulturarvs Olavsrosa, de har fått en million kroner i offentlig støtte og de har fått mye ros og anerkjennelse for det arbeidet de har lagt ned. Eiendommen står i Astrids navn, og de har begge samtykket i at salg skal skje.

– Jeg er veldig stolt over at Gammeltunet skal få stå der, og at vi er ferdig med restaureringa, sier Astrid P. Haanshuus.

Gammeltunet Hanshus regnes som det best bevarte firkanttunet i Trøndelag, og ble fredet i 1967. De første sporene etter bosetting fra Gammeltunet er fra 1177. Her finner en bygninger med tømmer fra 1600- og 1700-tallet. Fjøset er fra 1817 og låna og stabburet fra 1820. I tillegg finnes flere andre bygninger, og alle er restaurert. Restaureringsarbeidet startet med at Jonas i 1958 kjøpte et kårhus og et stabbur. Av Tarald fikk han ei tomt åtte mål på Veltet i Soknedal, og det møysommelige restaureringsarbeidet startet. Riksantikvaren ville gå med på fredning av gården mot at ytterligere to bygninger kom til. Den ene skulle flyttes på grunn av garasjebygging, mens den andre skulle bort på grunn av en planlagt vei.

Satte Soknedal på kartet

– Vi har satt Soknedal på kartet, og jeg synes det er frekt at Odd Reitan mener at det er han som har gjort det, sier Astrid P. Haanshuus.

Odd Reitans gård ligger i nabolaget. For øvrig ble Gammeltunet Hanshus med i Toppen Bechs NRK-serie «Herskapelig» i 1999, og eiendommen ble også omtalt i boka med samme tittel.

Ikke odel

Når alderen tynger og familien ikke står klar til å ta over, ser Astrid ingen annen råd enn å legge eiendommen med sju bygninger og 4,6 mål ut for salg. Krogsveen har fått oppdraget, og har satt en prisantydning på åtte millioner kroner.

– Det er ikke odel på gården. Vi har forsøkt å få til en avtale med familien, men har ikke lykkes. Jonas har meget redusert helse, og alderen innhenter oss, sier Astrid P. Haanshuus (71).

Jonas Gill Haanshuus (88) har tre sønner fra et tidligere ekteskap. Han er utdannet sivilarkitekt, har vært fylkeskonservator og har fått Kongens fortjenstmedalje i sølv. Astrid kom til gården i 1974, og hun er opprinnelig fra Tyskland. Å flytte tilbake dit, anser Astrid som utelukket og hun forteller at hun har en bror i Trondheim.

Flytter helt fra gården

I 2008 bygde de kårbolig, men også den blir med på salget. Astrid forteller at ektemannen Jonas for tida er på avlastningsopphold, og at hun håper at de sammen kan bo i en egnet bolig et eller annet sted i Trøndelag. Siden hun ble pensjonist fra jobben som ernæringsfysiolog ved St. Olavs hospital, har hun viet sin tid og lønn til å være daglig leder og vertinne for Gammeltunet Hanshus. I tillegg har hun tatt seg av ektemannen.