Det nye kommunestyret i Melhus

Her er de innvalgte.
Nyheter

Sammensetninga i det nye kommunestyret i Melhus er nå klar. Velgerne har gitt tilleggsstemmer i varierende grad, og partiens lister er dermed blitt endret. Kristelig folkeparti satset på alfabetisk liste, og velgerne brukte penna.

Arbeiderpartiet (14): Gunnar Krogstad, Jens Otto Havdal, Bente Estenstad, Berit Wold Fjelle, Stein Restad, Ingar Lomheim, Stig Ler, Einar Gimse Syrstad, Grete Nikolaisen, Martin Engen, Ragnhild Winnberg, Svein Hovin, Oddvar Horg og Synnøve Sterten.

Høyre (9): Sigmund Gråbak, Mona Lilleberg, Magne Anders Ranum, Ove Eggen, Mikal Kvaal, Guro Angell Gimse, Ragnar Vigdal, John Lorvik og Hågen Fremo.

Senterpartiet (6): Jorid O. Jagtøyen, Lars Borten, Jostein J. Sunnset, Ketil Reitan, Gjøran Berg Onsøyen og Ola Solberg.

Fremskrittspartiet (4): Anders A. Bolland, Joralf Rindli, Erling Gøran Mellingsæter og Lisbeth Tiller.

Kristelig folkeparti (2): Jan Arne Bremnes og Anna Lina Mørreaunet Holm.

Sosialistisk venstreparti (1): Aud Herbjørg Kvalvik

Venstre (1): Lillian Thomassen