Krogstad blir ordfører i Melhus

Høyre får varaordførervervet.

Stine Estenstad. 

Nyheter

Gunnar Krogstad (Ap) blir ordfører i Melhus etter at Høyre og Kristelig Folkeparti blir støttepartier. Høyres førstekandidat Stine Estenstad blir varaordfører.


Festen har startet hos Arbeiderpartiet

Men ordførerkandidat Gunnar Krogstad tør ikke helt å slippe jubelen løs.

 

Verken Sosialistisk Venstreparti som er Arbeiderpartiets tidligere støtteparti, eller Miljøpartiet De Grønne blir med i samarbeidet. Høyre synes avstanden mellom dem og SV er bred, som Stine Estenstad beskriver det.

Langvarige møter

I hele dag har det vært møter, og verken Arbeiderpartiet, Høyre eller Kristelig Folkeparti har villet si noe. Den nybakte varaordføreren Stine Estenstad forteller at Arbeiderpartiet tok initiativ til samtaler. Da hadde ikke Senterpartiet kommet med noe tilbud, og Høyre fikk heller ikke vite fra Melhuslista eller Venstre hva de ville.

- Vi fikk ikke respons, og vi kunne ikke vente, sier Estenstad.

Høyre mener at de har sendt signaler om at de ville samtale med Arbeiderpartiet, og Jorid Jagtøyen (Sp) sa til Trønderbladet før i dag at hun hadde hørt snakk om et slikt samarbeid. Jagtøyen mister nå ordførervervet etter å ha hatt det i fire år.


- Sliter med kjemien

Melhus Senterparti har invitert Høyre, Melhuslista, Fremskrittspartiet og Venstre til forhandlinger tirsdag kveld, og Ketil Reitan er spent på om Høyre kommer.

 

Nå har de tre partiene sendt ut felles pressemelding der de erklærer samarbeidet. Pressemeldinga ble sendt ut omtrent da Høyre skulle ha vært på forhandlingsmøte med Senterpartiet, Melhuslista, Fremskrittspartiet og Venstre i kommunestyresalen. Møtet skulle starte tirsdag kveld klokka 21. Senterpartiet har antydet at de var villig til å gi Stine Estenstad (H) tilbudet om å bli ordfører.

I pressemeldinga skriver Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti at de tre partiene erkjenner at Melhus er en kommune i rivende utvikling og at kommunen trenger et styringsdyktig flertall. Alle vil bli representert i formannskap og inneha posisjoner i komiteene.

Nyordføreren

Den kommende ordføreren Gunnar Krogstad (Ap) sier til Trønderbladet at han er opptatt av å ha et styringsdyktig flertall framfor å danne ei gruppe med mange partier. Han opplyser at Arbeiderpartiet tok kontakt med Høyre, og at SV var med i forhandlingene i starten. Etterhvert trakk SV seg, forklarer Krogstad. Høyre fikk invitten i dag.

- I lokalpolitikken har partiene mye til felles. En kan se det slik at vi tre partiene tar et samfunnsansvar, sier Krogstad.

Krogstad opplyser at han opplevde Stine Estenstad som en konstruktiv, fornuftig og renhårig politiker da de begge satt i formannsskapet i perioden som var før den som nå avsluttes.

Når det gjelder eiendomsskatten, viser Krogstad til at ingen parti har vedtatt at den skal økes, og han mener at partiene har innsett at eiendomsskatten må beholdes.

- I lokalpolitikken må en finne et flertall. Da kan det bli andre konstellasjoner enn en ser i lokalpolitikken, sier Krogstad.

Mens Trønderbladet prater med Krogstad, hagler det inn med tekstmeldinger på mobilen hans og på sosiale medier strømmer det på med gratulasjonsmeldinger.

Snakket med Melhuslista og Venstre

Stine Estenstad (H) sier til Trønderbladet at Høyre bad om et svar fra Melhuslista tidligere i dag for å høre hva Melhuslista ville kreve, og at det aldri kom noe svar. At Senterpartiet gjennom Trønderbladet tirsdag kveld sier at Høyre kunne ha fått ordførervervet, kommer overraskende på Høyre. Ove Eggen i Høyres forhandlingsutvalg, sier til Trønderbladet at han ble kjent med Senterpartiets utspill om ordførervervet, da han leste Trønderbladets sak på nett.


Estenstad lykkelig over førsteplassen

Ser fram til å få et bredt borgerlig flertall sammen med Sp i Melhus

 

- Hadde det kommet utspill fra Sp før om dette, måtte vi ha diskutert det, sier Estenstad.

I kommunestyret har Arbeiderpartiet og Høyre slett ikke vært enige, og ett av de store stridstema har vært eiendomsskatten. Estenstad opplyser at flere vanskelige temaer har vært oppe til diskusjon.

Varaordføreren

Stine Estenstad blir nå varaordfører i 60 prosent stilling, og hun tar sikte på å fortsette som daglig leder for Frivilligsentralen i 40 prosent stilling.

Det har altså pågått langvarige møter i dag, og Eggen som sitter i forhandlingsutvalget, mener Høyre har opptrådt ryddig selv om Høyre takket ja til å snakke med Arbeiderpartiet. Han frykter ikke at det vil bli brudd mellom Ap og H i løpet av kommende periode slik det ble i Midtre Gauldal.

I valget fikk Arbeiderpartiet 14 representanter og ei oppslutning på 38,3 prosent, mens Høyre fikk inn 5 og 13 prosent av stemmene. Kristelig Folkeparti fikk 2 representanter og 5,8 prosent. Til sammen har de tre 21 av 37 representanter.