Godsterminal på Støren

Regjeringa vil bruke 350 millioner kroner på Dovrebanen, og vil ha omlastningspunkt på Støren.

Et godstog suser forbi på vei sørover mot Midtre Gauldal, og har med mange tomme vogner. F.v. Lisbeth Tiller (Frp), Stine Estenstad (H), Bjørn Enge (H) og Tor Flagestad (Frp). 

Nyheter

Ifølge en budsjettlekkasje fra Høyre og Fremskrittspartiet, vil regjeringa sette av 350 millioner kroner til oppgradering av Dovrebanen. Bygging av omlastningspunkt på Støren er ett av tiltakene.

Hensikten er ifølge varaordfører Bjørn Enge (H) i Midtre Gauldal, å få mer gods over på jernbane.

- Vi må satse mer på godstransport, og Støren får nå et beredskapspunkt. Støren er valgt fordi Rørosbanen kommer inn på Dovrebanen. Terminalen vil bli et omlastningspunkt, og er også nyttig å ha ved eventuell stengning av banestrekninger, sier Enge.

Ordførerkandidater fra Høyre og Fremskrittspartiet i henholdsvis Midtre Gauldal og Melhus presenterte i formiddag dette ved Melhus skysstasjon. Mens de stod på perrongen, suste et godstog med mange tomme vogner forbi.

- Dette er ment som ei permanent løsning, og når godsterminalen på Torgård kommer, vil behovet bli enda større, forklarer Enge.

Tor Flagestad fra Midtre Gauldal Fremskrittsparti uttrykker glede over at Støren blir gjenvunnet som stasjonsby, og han peker på at Støren er bygd rundt jernbanen.

Regjeringas satsing på godstrafikk på jernbanespor, hilses velkommen også av Lisbeth Tiller fra Melhus Fremskrittsparti og Stine Estenstad fra Melhus Høyre.