Hard kamp for å sikre seg ordførerkjedet

Både Ap og Sp forsøker å lokke Miljøpartiet De Grønne til å samarbeide med dem.

Listekandidatene Eirik Engan og Frode Eggen er glade for å være etterspurt blant andre politikere. 

Nyheter

- I teorien kan vi få varaordføreren. Men det handler ikke bare om verv, men også om saker vi ønsker å få gjennomslag for, sier ordførerkandidat Eirik Engan.

Snakker sammen

Listekandidatene Eirik Engan og Frode Eggen i Miljøpartiet De Grønne forteller at partiet har fått henvendelser fra begge sidene i melhuspolitikken. Engan er tydelig på at Miljøpartiet De Grønne vil ha noe igjen for en støtte til et annet parti.

- Vi har snakket med begge sidene, og begge sider ønsker oss velkommen. Gunnar Krogstad fra Arbeiderpartiet er ivrig, og vi har fått forespørsel fra Jorid Jagtøyen i Senterpartiet, sier Engan.

Engan og Eggen mener det beste hadde vært at Arbeiderpartiet og Senterpartiet samarbeidet, og at Miljøpartiet De Grønne blir med i dette samarbeidet.


Senterpartiet vil ha ordføreren

Ola Borten Moe (Sp) gir et klart råd til Melhus Senterparti, og fraråder at Senterpartiet nøyer seg med varaordføreren.

 

- Det er utrolig underlig at ordførerkrigen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal ødelegge for samarbeid mellom de to partiene, mener Eggen.


På samme lag?

I Trondheim samarbeider Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, og blir det lagsamarbeid i Melhus?

 

Kan bli en joker

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ifølge Engan tatt kontakt med Miljøpartiet De Grønne for å signalisere sterk interesse for et samarbeid. Miljøpartiet De Grønne stiller liste for første gang i Melhus, og kan bli en joker.

- En ønskeposisjon, sier Frode Eggen.

Om Fremskrittspartiet

Eirik Engan mener både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er verdt å lytte til fordi Miljøpartiet De Grønne har fellestrekk med begge partiene. Derimot har Engan kritisert Senterpartiet for å være for blått på grunn av samarbeidet med Fremskrittspartiet.

- Det spørs om de vil kaste ut noen fra ei flertallsgruppe. Det kan handle om representanter og hva de mener i enkeltsaker. Vi er ikke så enige med Fremskrittspartiet om flyktninger, men de har gjort det bra i saker om eldreomsorg. Så spørs det hvem som er tydelige på våre hjertesaker, sier Engan.

Tidligere har Miljøpartiet De Grønne vært forsiktig med å si hvilke partier de kan tenke seg å samarbeide med, og nå er tonen en annen.

- Jeg tror vi neppe lover ut noe konkret før valget, sier Engan.