Leiligheter rives vekk

Hølondsk utbygger opplever kjempesalg av leiligheter på Korsvegen, og har også fått en meget stor ordre i Trondheim.

Sagtunet på Korsvegen. 

Daglig leder Idar Bjerkenås i Trebetong. 

Nyheter

Entreprenøren Trebetong fra Hølonda har opplevd en eventyrlig suksess for lelighetsbygging på Korsvegen.

Nytt trinn

I første byggetrinn på Sagtunet var det 18 leligheter, og alle ble solgt ut. 14 er ferdigstilt, og de siste fire bygges nå, forteller daglig leder Idar Bjerkenås i Trebetong.

- Vi legger nå ut andre byggetrinn, og veldig mange har spurt på dem selv om vi ikke har lagt dem ut for salg før nå, sier Bjerkenås.

Trebetong har stor forventning til at salget vil ta av denne gangen også. På Korsvegen har det vært nærmest stillstand i boligbygginga, og leilighetsbygg er nærmest et ukjent fenomen. Både Trebetong og Norgeshus har satset, og kjøpere har det ikke manglet på. Norgeshus bygger ved Coop-butikken, og solgte ut første byggetrinn ganske raskt.

Mer ved Gaustadvatnet

Videre utbygging av tomta til tidligere Korsveien sagbruk som Trebetong har hånd om, er også planlagt. Tomta ligger mellom fylkesveg 708 og Gaustadvatnet.

- Vi har planlagt videre utbygging av feltet, og har laget en bebyggelsesplan som vi har vist fram for Melhus kommune. Den er ennå ikke sendt inn til behandling. Først ønsker vi å se hvordan andre byggetrinn selger, opplyser Bjerkenås.

Fikk stor kontrakt

Trebetong har også andre prosjekter på gang. Nylig fikk firmaet et oppdrag i Trondheim til drøyt 70 millioner kroner, og oppgaven er å bygge et leilighetsbygg med næring i første etasje i Verksgata. Eierne av Jordbærpiken er byggherre, og bygget skal være ferdig til neste jul, opplyser Bjerkenås.

Gåsbakken er heller ikke glemt av den driftige lederen av Trebetong.

- For egen regning har jeg ferdigstilt fire utleieleiligheter, og tre av fire er leid ut mens en er ledig. Det gamle posthuset ved Coop Hølonda er bygd om til utleieleiligheter, forteller Bjerkenås.