9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket

Elektrofag, helse- og oppvekstfag og byggfag har økende popularitet, mens færre vil ta studiespesialisering, musikk, dans og drama.

Melhus videregående skole er en av flere videregående skoler i området. 

Nyheter

Opptaket til videregående skole er i full gang, og søkerne har fått frist til 17. juli med å bestemme seg for om de tar imot tilbudet de har fått.

9 av 10 søkere har altså fått oppfylt førsteønsket sitt, og det er litt flere enn i fjor.

Tall for skolene i Sør-Trøndelag viser at elektrofag er svært populært, og at det er nesten dobbelt så mange søkere til dette faget som det er studieplasser.

Minst populært ut fra søkertallene å dømme, er restaurant- og matfag, naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon og bygg- og anleggsfag.

Alle som søker disse utdanningsprogrammene samt studiespesialisering og helse- og sosialfag, får plass. Medier og kommuniksasjon har 10 flere søkere enn det er studieplasser, og det er også flere søkere til idrettsfag enn det er elevplasser.

Andelen som har søkt yrkefag er 53 prosent, mens 54 prosent av studieplassene er innen yrkesfag. Andelen som vil ta studieforberedende er 47 prosent.

3862 med studierett har søkt om studieplass. Ungdomskullet fra grunnskolen er omtrent 200 lavere enn i fjor.